An excellent translation doesn’t just require a good comprehension of the source and target language – it also requires a passion for writing. Creative thinking, solid copy writing and good business language are the keys to a well-translated piece. Also called a ‘transcreation’.

What do I have to offer?

streetfoodWhat have I translated and who have I worked for recently?

Street Food – Translated Netherlands national award winning cookbook of the year from Dutch to English called Street Food by Mirjam Letsch

 • -An excellent professional translation service,  Dutch to English or English to Dutch.
 • -A passion for writing and creative input, so never a flat translation.
 • -High quality. All projects are proofread by experienced native speakers.
 • -Personal service, I stay in touch with you throughout the translating process. I am available by mail, on Skype and by phone.
 • -Multifunctional. I am also available for professional copywriting in both English and Dutch.
 • – A small agency so I can keep the prices down. I work from home rather than rent office space.

Bij een uitstekende vertaling gaat het niet alleen om een goed begrip van de bron en doeltaal; maar ook om de passie voor het schrijven. Het creatieve denkproces is de sleutel voor een goed vertaalde tekst. Ook wel genoemd een ‘transcreation’.

Wat heb ik te bieden?

 • -Een uitstekende professionele vertaal service, Nederlands naar Engels en Engels naar Nederlands.
 • -Een passie voor het geschreven woord en creatieve inbreng, dus nooit een vlakke vertaling.
 • -Hoge kwaliteit. Alle projecten worden nagekeken en gecorrigeerd door professionals.
 • -Persoonlijke service, ik blijf contact met u houden gedurende het gehele vertalingsproces.
 • -Multifunctioneel. Ik ben ook beschikbaar als tekstschrijver, zowel in het Engels als in het Nederlands.
 • -Klein vertaalbureau, zo kan ik de prijzen laag houden.